Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

U Briselu održan XI sastanak Pododbora za oblast saobraćaja, energetike, životne sredine i regionalni razvoj između Crne Gore i Evropske komisije

U Briselu održan XI sastanak Pododbora za oblast saobraćaja, energetike, životne sredine i regionalni razvoj između Crne Gore i Evropske komisije
Datum objave: 29.06.2018 12:16 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


U Briselu, 28. juna, održan je XI sastanak Pododbora za oblast saobraćaja, energetike, životne sredine i regionalni razvoj između Crne Gore i Evropske komisije. Dijelom sastanka koji je bio namijenjen za sektor saobraćaja, predsjedavala je državna sekretarka u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Angelina Živković, dok je predsjedavajući ispred Evropske komisije bila Barbara Hesus Žimeno, predstavnica Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju. U delegaciji koju je predvodila Živković, bili su državni sekretar Muamer Hajdarpašić, generalni direktori za pomorstvo i želejznički saobraćaj Vladan Radonjič i Milan Banković i samostalni savjetnik u sektoru državnih puteva Miroslav Mašić.

Preporuke, kao i ažurirane informacije koje se odnose na implementaciju novih paketa propisa EU koji uređuju ovu oblast, a koje su predstavnici Evropske komisije dali tokom sastanka predstavljaće smjernice za još intenzivniji i kvalitetniji budući rad u oblasti saobraćaja.

Zaključeno je da je napredak koji Crna Gora ostvarila u procesu evropskih integracija u sektoru saobraćaja značajan i da će pozitivno uticati na ukupni razvoj Crne Gore. 

Po pitanju razvoja saobraćaja, u središtu diskusije na ovogodišnjem Pododboru bio je napredak koji Crna Gora ostvaruje kroz proces Agende povezivanja, razvoja infrastrukture, paketa reformskih mjera za olakšavanje transporta i trgovine, napredak prioritetnih mjera kroz Program ekonomskih reformi, te ostvareni progres po svakom vidu saobraćaja (drumski, željeznički, pomorski I vazdušni saobraćaj).

U okviru Agende povezivanja, crnogorska strana izvijestila je o napretku u pogledu stepena realizacije reformskih mjera iz paketa 2016-2020, koje se u okviru Plana upravljanja reformskim mjerama (CRMP) odnose na uspostavljanje efikasnog prekograničnog drumskog saobraćaja, otvaranje željezničkog tržišta, definisanje okvira za implementaciju EU koridora za željeznički teretni saobraćaj, održavanje željezničke i putne Glavne mreže, kao i na nacionalne reformske mjere – sprovođenje prekograničnog sporazuma između Crne Gore i Republike Albanije, kao dio projekta Jadransko-jonske inicijative, a koja je u potpunosti sprovedena uspostavljanjem zajedničke željezničke stanice Tuzi, kao i unapređenje prekogranične saradnje u okviru zajedničkog graničnog prelaza Sukobin-Murićani (One stop shop).

Predstavljen je stepen usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, a posebno je elaborirano pitanje bezbjednosti saobraćaja sa aspekta uspostavljanja inspekcije i revizije bezbjednosti saobraćaja na putevima, nacionalnog sistema stalnog prikupljanja podataka o saobraćajnim nezgodama, definisanja strateškog okvira za uspostavljanje inteligentnih transportnih sistema i održavanja putne infrastrukture.

Po pitanju ostvarenog napretka i budućih planova u pogledu jačanja infrastrukture, prezentovana je dinamika realizacije projekata obuhvaćenih Jedinstvenom listom infrastrukturnih projekata (Single project pipeline), prije svega po pitanju projekata Rekonstrukcija i modernizacija željezničke trase Bar-Vrbnica (granica sa Republikom Srbijom) – koridor Orijent (Bliski istok) – istočni Mediteran”Bar-Boljare autoput, dionice Mateševo-Andrijevica i zaobilaznica Podgorica – koridor Orijent (Bliski Istok) – istočni Mediteran“ i Obalska varijanta Jadransko-jonske brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja – Mediteranski koridor – zaobilaznicaa Budva”.

Poseban osvrt iz oblasti željezničkog saobraćaja napravljen je u pogledu ostvarenog napretka po pitanju prelaska na višegodišnji ugovor za održavanje željezničke infrastrukture i budućeg zakonskog rješenja za uspostavljanje nezavnisnog regulatornog i tijela za bezbjednost.

Iz nadležnosti vazdušnog saobraćaja informisano je o aktivnostima sprovođenja Sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom prostoru (ECAA), dok su sa stanovišta pomorskog saobraćaja konstatovani trenutni status, razvojne perspektive i planovi za implementaciju regulative Evropske unije u pogledu unutrašnjih plovnih puteva.

Sastanak je održan u prijateljskoj radnoj atmosferi, a predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva pokazali su visok stepen pripremljenosti i posvećenosti napretku u pregovaračkim poglavljima 14- Saobraćajna politika i 21 – Trans-evropske mreže.

 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva