Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Posjeta američke obalske straže Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i lukama Bar i Kotor

Posjeta američke obalske straže Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i lukama Bar i Kotor
Datum objave: 08.06.2018 14:29 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnici Američke obalske straže i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država su 04.06.2018 godine započeli posjetu Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i lukama Crne Gore, Bar i Kotor. Razlog njihove posjete je primjena međunarodnih standarda propisanih Konvencijom o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS konvencija) i Pravilniku koji proizilazi iz pomenute konvencije (ISPS Pravilnik) o bezbjedonosnim mjerama u lukama Crne Gore otvorenim za međunarodni saobraćaj .

Međunarodni standardi vezani za bezbjednosne mjere u lukama i na brodovima su u našem zakonodavstvu implementirani kroz Zakon o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka.

Predstavnici Američke obalske straže su tokom sastanka upoznati sa planom Vlade Crne Gore da u narednom periodu predano radi na donošenju podzakonskih akata na osnovu Zakona o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka. Detaljnim upoređenjem međunarodnih propisa sa našim Zakonom demonstrirali smo postojanje dobre pravne osnove za donošenje drugih podzakonskih akata kojim će se u potpunosti implementirati međunarodni i evropski standardi koji pokrivaju ovu oblast.

Bogato iskustvo predstavnika američke obalske straže stečeno primjenom bezbjednosnih mjera u lukama SAD-a, u prethodnom periodu, ali i u budućnosti, će nam biti od velike koristi pa je na sastanku dogovorena i dalja saradnja iz ove oblasti koja uključuje obuku bezbjedonosnih subjekata u lukama Crne Gore i obuku pomorske administracije u čijoj je nadležnosti ova oblast.

 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva