Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Vježba „Otmica vazduhoplova“ demonstrirala spremnost crnogorskih institucija da reaguje u incidentnim situacijama

Vježba „Otmica vazduhoplova“ demonstrirala spremnost crnogorskih institucija da reaguje u incidentnim situacijama
Datum objave: 05.04.2018 14:22 | Autor: MSP

Ispis Štampaj stranicu


Treća bezbjednosna vježba „Otmica vazduhoplova“, u organizaciji Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, održana je danas na aerodromu Podgorica.

Riječ je o sveobuhvatnoj vježbi koja se, u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, usvojenim od strane Vlade Crne Gore, a koji je usaglašen sa relevantnim dokumentima ICAO, ECACa i Evropske komisije održava svake treće godine.

Prva bezbjednosna vježba je održana 19.jula 2011. godine, dok je druga organizovana 11. novembra 2014.godine.  Radi se o najkompleksnijoj i najzahtjevnijoj vježbi nezakonitog ometanja civilnog vazduhoplovstva, koja podrazumijeva angažovanje velikog broja učesnika, kao i nadležnih državnih organa.

Ova obaveza za državu Crnu Goru, proizilazi i iz međunarodnih dokumenata iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, i to dokumenata Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO, Anex-a 17, ICAO, Doc 8973/7), kao i dokumenta Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC. Doc.30/13). 

Cilj vježbe je uvježbavanje i provjera sistema obavještavanja i koordinacije aktivnosti između nadležnih organa i institucija, provjera kvaliteta donešene zakonske regulative, planova i procedura u slučaju otmice, testiranje objekata/opreme za krizni menadžment i aerodromskog centra za krizne situacije, kao i uvježbavanje osoblja koje je uključeno u rješavanje ovakvih kriznih situacija, uključujući i SAJ Uprave policije.

Učesnici vježbe bili su: Državni krizni štab koji sačinjavaju predstavnici državnih institucija (Predsjednik Crne Gore, Predsjednik Vlade, ministri saobraćaja i pomorstva, unutrašnjih poslova, odbrane, pravde i vanjskih poslova i evropskih integracija) i Državni krizni tim koji čine članovi Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, a koji sačinjavaju predstavnici (Ministarstva saobraćaja, unutrašnjih poslova, odbrane, vanjskih poslova, Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave carina , kojima se, u ovakvim situacijama priključuju i predstavnici Agencije za kontrolu letenja, Aerodroma Crne Gore i Montenegro Airlainesa),

Takođe, učesnici su bili i Krizni tim aerodroma, koga čine članovi Lokalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva; zatim Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Vojska CG, Uprava policije, posebno Stanica Granične policije na aerodromu Podgorica i Specijalna antiteroristička Jedinica MUP-a, Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore - Terminalna kontrola letenja Podgorica, AD ’’Aerodromi Crne Gore“ i Montenegro Airlines. 

Predsjednik Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva Dragan Đurović je, nakon vježbe, izjavio da je ona bila veoma uspješna i da je pokazala visok stepen usklađenosti svih subjekata koji se aktiviraju u ovakvim kriznim situacijama. On je naglasio da je ovo još jedna potvrda visokih standarda bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva za koje je Evropska komisija potvrdila da su usklađeni sa standardima zemalja članica Evropske unije.

 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva