Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Javne rasprave

05.11.2010.

JAVNI POZIV - Nacrt zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnim objektima

U skladu sa zaključkom Vlade Crne Gore, sa sjednice od 4. novembra 2010. godine, Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija daje na javnu raspravu Nacrt zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata i upućuje...

23.06.2010.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu “Tender”) za dodjelu koncesije za privredno korišćenje luke na području K.O. Bijela, na period od 30 godina

za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu “Tender”) za dodjelu koncesije za privredno korišćenje luke na području K.O. Bijela, na period od 30 godina...

27.05.2010.

Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obrascima za upis jahti u Registar jahti i boravak jahti u vodama Crne Gore

Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obrascima za upis jahti u Registar jahti i boravak jahti u vodama Crne Gore

27.05.2010.

Predlog uredbe o visini naknade za koriscenje objekata bezbjednosti plovidbe

Predlog uredbe o visini naknade za koriscenje objekata bezbjednosti plovidbe

20.05.2010.

JAVNI POZIV

U skladu sa članom 18 tačka 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br. 8/09), Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za privredno korišćenje luke na području K.O. Bijela i upućuje građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima...

01.02.2010.

Nacrt Uredbe o Univerzalnom servisu

Na osnovu člana 4, stav 1, tačka 5 Zakona o elektronskim komunikacijama (Sl. list Crne
Gore broj 50/08, 53/09 i 70/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____, donijela je sljedeću
UREDBU O MINIMALNOM SETU USLUGA KOJE OBUHVATA UNIVERZALNI
SERVIS
Predmet uredbe
Član 1
Ovom uredbom se određuje minimalni set usluga specificiranog kvaliteta koje obuhvata
Univerzalni servis, kome svi krajnji korisnici imaju pristup, poštujući prava i slobode
pojedinaca, bez ometanja konkurencije.Download

22.06.2009.

Pravilnik o sadržini i načinu vodjenja registara 19.06.2009.

Pravilnik o sadržini i načinu vodjenja registara 19.06.2009...Download

22.06.2009.

Naredba o klasama radio-opreme

Naredba o klasama radio-opreme...Download

17.06.2009.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORŠĆENJA MINIMALNOG SETA ZAKUPLJENIH LINIJA

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORŠĆENJA MINIMALNOG SETA ZAKUPLJENIH LINIJA... Download

19.05.2009.

PREDLOG PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETNOJ KOMPATIBILNOSTI (EMC)

Na osnovu ĉlana 6 stav 1 Zakona o tehniĉkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima (Službeni list CG―, broj 14/08) i Uredbe o naĉinu izrade i donošenju tehniĉkih propisa i tehniĉkih specifikacija i registru tehniĉkih propisa (Službeni list CG―, broj 55/08), Ministarstvo pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija donijelo je Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC)...Download