Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Vodici

21.03.2013.

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

OSNOVNI PODACI Ministarstvo saobraćaja i pomorstva: Rimski trg 46, Podgorica Telefon: 020/234-179 Fax: 020/234-342 Web sajt: www.minsaob.gov.me

30.03.2006.

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA, POMORSTVA I TELEKOMUNIKACIJA

Na osnovu člana 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama(Službeni list RCG, br.68/05), Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, utvrdjuje

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA,POMORSTVA I TELEKOMUNIKACIJAI OSNOVNI PODACI MINISTARSTVA
Sjedište i adresa Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija je u Podgorici, ulica Rimski trg bb, tel.081 234 179, fax. 081 234 342, E-mail: mps@mn.yu;
web sajt: www.minisaob.vlada.cg.yu;
Djelokrug rada Ministrstva saobraćaja,pomorstva i telekomunikacijautvrdjen je članom 11
Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.


II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA

1Download